top of page

การแข่งขันและรางวัลที่จะได้รับ

1.เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าโปรแกรมแล้ว จะมีการแบ่งการเวิร์คช็อปและทำงานเป็นทีมเหมือนกับระบบไรเตอร์ส รูมหรือครีเอทีพกรุ๊ป ทีมละประมาณ 5 คน

2.ตลอดระยะเวลาการแข่งขันจะมีการปรับเปลี่ยนสมาชิกในทีม มีการพิทช์คอนเซ็ปต์กับ

สตูดิโอ และพิทช์โปรโตไทป์หรือทรีตเมนต์ขนาดสั้น ก่อนไปสู่รอบการพิทช์โปรเจ็คในงาน

แฮกกาธอน เพื่อนำเสนอ พิทช์ เด็ค ทรีตเมนต์ขนาดสั้น 30 หน้า และวิดีโอขนาดสั้น 3 นาที

 

ปรเจ็คที่ได้รับการคัดเลือกจากสตูดิโอพาร์ทเนอร์ สตูดิโอจะมอบเงินรางวัล 100,000 บาท เงินรางวัลเพิ่มเติมเมื่อถูกผลิตซ้ำทุกครั้ง ครั้งละ 20,000 ต่อบุคคล โอกาสในการนำเสนอ และร่วมงานกับบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์โดยตรง และประกาศนียบัตรที่สนับสนุนคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรแกรม โดยลิขสิทธิ์เป็นของสตูดิโอที่คัดเลือกและมอบรางวัล ส่วนผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ทางโปรแกรมผู้จัดจะพิจารณาการดำเนินการเรื่องลิขสิทธิ์เป็นกรณีไป เนื่องจากเป็นงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน

 

 

เงื่อนไขและข้อตกลง

1.การเข้าร่วมกิจกรรม 20 วัน หรือสัปดาห์ละ 2 วัน วันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง
ซึ่งจะร่วมกันกำหนดว่าเป็นวันใดในสัปด
าห์


2.การรักษาความลับของโปรแกรม ไม่สามารถเผยแพร่สิ่งใดที่เกิดขึ้นในโปรแกรม


Submit Here

image.png

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ admin@vcskillx.co

bottom of page